Hoe komt de hypotheekrente tot stand?

De rente die je over je hypotheek betaalt, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

  • de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt; dat is de markt voor langlopende leningen.
  • de kosten die Moneyou maakt.
  • de keuzes die je zelf maakt bij het samenstellen van je hypotheek.

In het algemeen geldt: hoe meer zekerheid voor jou en hoe meer risico Moneyou loopt om geld aan jou te lenen, hoe hoger de rente.

Welke keuzes hebben effect op de hoogte van je hypotheekrente?

Deze beslissingen die je neemt bij het afsluiten van je hypotheek hebben invloed op de hoogte van je rente:

Rentevastperiode

Doorgaans geldt: hoe langer deze periode, hoe hoger het rentepercentage. Je hebt dan meer zekerheid over het rentebedrag dat je zult betalen.

Hoogte van je lening ten opzichte van de marktwaarde

Hoe hoger je lening is in verhouding tot de marktwaarde van je woning, hoe hoger het risico van de lening is voor Moneyou. De kans dat je huis bij een gedwongen verkoop niet voldoende oplevert om het hele hypotheekbedrag terug te betalen, neemt dan immers toe. Daarom betaal je als je tot 55% van de marktwaarde leent minder rente dan wanneer je bijvoorbeeld tot 85% van de marktwaarde leent.

Nationale Hypotheek Garantie

Je kunt de Moneyou hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG is een borgstelling van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De stichting kan je helpen je hypotheek te kunnen blijven betalen wanneer je inkomen tijdelijk daalt. Kun je de hypotheek langere tijd niet meer betalen en moet je de woning verkopen, dan staat WEW garant voor een eventuele restschuld. Je betaalt daardoor vaak een lagere rente als je je hypotheek afsluit met NHG. Onder voorwaarden kan WEW je de restschuld ook volledig kwijtschelden.

Hoe wordt de variabele rente bepaald?

Als je kiest voor variabele rente, kan je rente elke maand veranderen. Je hebt geen zekerheid over de hoogte van de rente. Het bedrag dat je iedere maand betaalt kan veel hoger worden. Daardoor kan het zijn dat je je maandlasten niet meer kan betalen. Het variabele rentepercentage is opgebouwd uit 5 onderdelen. Verandert de variabele rente? Dan laat Moneyou je weten welk onderdeel de oorzaak is van de rentewijziging. Bekijk de onderdelen.

Basistarief

Dit is de basisprijs die Moneyou betaalt voor het inkopen van geld om je hypotheek te financieren.

Opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten

Als we voor langere tijd geld inkopen op de geld- en kapitaalmarkt, betalen we daarvoor een opslag. Daarnaast kost het aanhouden van kapitaal geld. Deze kosten berekenen we door in de rente die je betaalt.

Individuele risico-opslagen

De risico-opslagen hebben te maken met de lening ten opzichte van de marktwaarde van de woning. Dus: hoe hoger de lening is in verhouding tot de marktwaarde, hoe hoger je rente is.

Doorlopende kosten

Met een deel van de rente betalen we de administratie en het beheer van je hypotheek. Dit zijn bijvoorbeeld personeelskosten en de huur van ons kantoor.

Winst

Moneyou is een commercieel bedrijf. Dus we gebruiken ook een deel van de rente om winst te maken.