Voorbeelden vergoeding vervroegd aflossen

Heb je een hypotheek en wil je deze oversluiten naar een andere financiële instelling? Wil je meer aflossen? Of je rente tussentijds aanpassen? Dan betaal je daar soms een vergoeding voor. Lees hieronder hoe we deze vergoeding berekenen en bekijk de rekenvoorbeelden. Op het moment dat je een vergoeding moet betalen, ontvang je per leningdeel een specificatie van de vergoeding die je moet betalen.

Bereken over welk deel van de lening je de vergoeding betaalt

De vergoeding wordt berekend over het bedrag dat je wilt aflossen. Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag dat je van het betreffende leningdeel per kalenderjaar zonder vergoeding kunt aflossen. Hierbij houden we rekening met eventueel eerdere extra aflossingen, die in het (lopende) kalenderjaar hebben plaatsgevonden.

Het bedrag waarover je een vergoeding moet betalen is ook afhankelijk van de hypotheekvorm die je hebt. Bij een annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek daalt je schuld elke maand. Daarom daalt het bedrag dat je maandelijks aan rente moet betalen. Bij een (bank)spaarhypotheek houden we naast de toekomstige inleg ook nog rekening met de waarde die je op het moment van aflossen hebt opgebouwd in je spaarpolis of bankspaarrekening.

Voorbeeld aflossingsvrije hypotheek

Je wilt per 1 januari 2019 aflossen
€ 50.000
Je mag elk kalenderjaar zonder vergoeding aflossen* € 25.000

In 2019 heb je al afgelost € 10.000

Je mag in 2019 zonder vergoeding aflossen
 € 15.000
De vergoeding wordt berekend over
€ 35.000

*De oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel is in dit voorbeeld € 250.000 waarvan je elk kalenderjaar 10% vergoedingsvrij mag aflossen.

Vergelijkingsrente bepalen

Nadat is bepaald over welk deel van het bedrag dat je aflost je een vergoeding moet betalen, bepalen we de vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente is de rente die Moneyou gebruikt om te bepalen wat het renteverschil is tussen de rente die je betaalt voor je leningdeel en de actuele rentestand van die vastgestelde vergelijkingsrente op het moment van de berekening.

Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijken we naar:

  • De hypotheekvorm
  • De tariefklasse
  • De resterende rentevastperiode
  • De resterende looptijd

De vergelijkingsrente is gebaseerd op de rentes die op onze website vermeld staan. We kijken eerst hoe lang je rentevastperiode nog loopt. Daarna kijken we of we deze periode gelijk is aan een rentevastperiode die we aanbieden. Als dat zo is, rekenen we met de rente van die rentevastperiode.

Bieden we deze periode niet aan? Dan berekenen we een andere rente. We kijken naar de vaste rentes van de langere en kortere rentevastperioden die het dichtst bij jouw resterende rentevastperiode liggen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruiken we de hoogste rente die bij deze 2 rentevaste periodes hoort. Dit is in jouw voordeel: een hogere vergelijkingsrente betekent namelijk een lagere vergoeding.

Voorbeeld

Je hebt een Moneyou Hypotheek en je betaalt de € 50.000 uit stap 1 op een aflossingsvrij lening(deel) terug. De huidige rente van je rentevastperiode is 10 jaar (3,75%) en de extra aflossing doe je na 3 jaar en 4 maanden.

De resterende looptijd is dus nog 6 jaar en 8 maanden (80 maanden). Een rentevastperiode van 6 jaar en 8 maanden bieden we niet aan. Daarom kijken we naar de naaste kortere en langere rentevastperiodes die we wel aanbieden.

In dit voorbeeld is de naast langere rentevaste periode 10 jaar vast. De rente die bij deze rentevaste periode hoort is 3,50%. En de naast kortere rentevaste periode 5 jaar. De rente die bij deze rentevaste periode hoort is 3,30%. De rente die Moneyou gebruikt als vergelijkingsrente is in dit geval 3,50%.

Renteverschil bepalen

Om het renteverschil te bepalen maken we een berekening over de rente die je, op basis van het bedrag dat je extra aflost, nog aan ons had moeten betalen tot het einde van je huidige rentevastperiode. Deze berekening maken we op basis van je huidige rentepercentage en op basis van vergelijkingsrente. Het verschil tussen deze 2 bedragen is het bedrag dat we niet ontvangen.

  Schuldrest (aflossingsvrij) Rentebepaling o.b.v. je huidige rente van 3,75% Rentebepaling o.b.v. de vergelijkingsrente van 3,50%
Maand 1 € 35.000
€ 109,38
€ 102,08
Maand 2 € 35.000
€ 109,38
€ 102,08
Maand 3 t/m 80 € 35.000
€ 109,38
€ 102,08
Totaal
€ 8.750
€ 8.166,67

Het renteverlies bedraagt € 8.750 minus € 8.166,67 = € 583,33

De contante waarde berekenen

Als je een volledige of extra aflossing doet, betaal je het bedrag in 1 keer aan ons terug in plaats van over de resterende maanden van je rentevastperiode. Omdat we het bedrag eerder ontvangen corrigeren we het renteverlies volgens een standaard manier naar beneden. Deze standaard manier is de contante waarde berekening.

De uitkomst van deze berekening is het bedrag aan vergoeding die je aan ons moet betalen. De contante waarde berekenen we met de resterende rentevaste periode en de vergelijkingsrente.

In het rekenvoorbeeld hierboven is het bedrag van € 583,33 contant gemaakt met een resterende rentevaste periode van 80 maanden en een vergelijkingsrente van 3,50% In het voorbeeld betekent dit dat de netto contante waarde € 518 is.