Berekening vergoeding vervroegd aflossen

Overweeg je je hypotheek bij Moneyou vervroegd af te lossen of over te sluiten naar een andere aanbieder? Of wil je de rentevastperiode van je hypotheek wijzigen? Dan betaal je in sommige gevallen een vergoeding. Voorheen noemden we dit een boete(rente). Hieronder leggen we de berekening van de vergoeding uit. Hierbij maken we gebruik van voorbeelden. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Let op: in bepaalde situaties kun je zonder dat je een vergoeding hoeft te betalen (extra) aflossen.

Voortaan spreken we over 'vergoeding' in plaats van over 'boete'

Op 20 maart 2017 heeft de AFM een leidraad gepubliceerd waarin de richtlijnen over vergoedingen bij vervroegd aflossen zijn opgenomen. In deze leidraad staat dat het verboden is om boetes in rekening te brengen. Dit doen we niet, maar we hanteerden wel de term boete. In plaats van de term ‘boete’ hanteren we nu de term ‘vergoeding’.

Wat berekent Moneyou bij een eventuele vergoeding?

  • Over welk deel van de lening je een vergoeding moet betalen
  • Wat de vergelijkingsrente is en hoe deze wordt bepaald
  • Wat het renteverschil is
  • De contante waarde
1. Over welk deel van de lening betaal je een vergoeding?

De vergoeding wordt berekend over het bedrag dat je wilt aflossen. Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag dat je van het betreffende leningdeel per kalenderjaar zonder vergoeding kunt aflossen. Hierbij houden we rekening met eventueel eerdere extra aflossingen, die in het (lopende) kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Het bedrag waarover je een vergoeding moet betalen is ook afhankelijk van de hypotheekvorm die je hebt. Bij een annu├»teitenhypotheek en lineaire hypotheek daalt je schuld elke maand. Daarom daalt het bedrag dat je maandelijks aan rente moet betalen. Hier houden we rekening mee. Bij een (bank)spaarhypotheek houden we naast de toekomstige inleg ook nog rekening met de waarde die je op het moment van aflossen hebt opgebouwd in je spaarpolis of bankspaarrekening.

Bekijk het rekenvoorbeeld

2. Wat is de vergelijkingsrente en hoe wordt dit bepaald?

De vergelijkingsrente is de rente die je nu voor een vergelijkbare hypotheek zou betalen.

Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijken we naar:

  • De hypotheekvorm
  • De risicoklasse
  • De resterende rentevastperiode
  • De rentevorm

We kijken eerst hoe lang je rentevastperiode nog loopt. Daarna kijken we of we deze periode gelijk is aan een rentevastperiode die we aanbieden. Als dat zo is, rekenen we met de rente van die rentevastperiode.
Bieden we deze periode niet aan? Dan reken we met een andere rente. We kijken naar de vaste rentes van de langere en kortere rentevastperioden die het dichtst bij jouw resterende rentevastperiode liggen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruiken we de hoogste rente die bij deze 2 rentevaste periodes hoort. Dit is in jouw voordeel: een hogere vergelijkingsrente betekent namelijk een lagere vergoeding.

Bekijk het rekenvoorbeeld

3. Hoe wordt het renteverschil bepaald?

Om het renteverschil te bepalen berekenen we de rente die je nog aan Moneyou had moeten betalen. Dit doen we tot het einde van je huidige rentevastperiode of tot het einde van de looptijd van het leningdeel als deze korter is. Het verschil tussen je huidige rentepercentage en de vergelijkingsrente is de rente die we niet ontvangen. Het renteverschil gebruikt Moneyou om de hoogte van de vergoeding te berekenen.

Bekijk het rekenvoorbeeld

4. Wat is de contante waarde en hoe wordt die berekend?

Bij een volledige of extra aflossing of het wijzigen van je rentevastperiode betaal je in 1 keer de rente aan ons, in plaats van over de resterende maanden van je rentevastperiode. Omdat we de bedragen eerder ontvangen corrigeren we het renteverlies volgens een standaard manier naar beneden. Deze standaard manier is de contante waarde-methode.

De uitkomst van deze berekening is het uiteindelijke bedrag aan vergoeding dat je aan ons moet betalen. De contante waarde berekenen we met de resterende rentevastperiode en de vergelijkingsrente.